Imħabba Għal Kulħadd, Mibegħda Għal Ħadd

 

Our Blog
YouTube YouTube Facebook Pagna tal-Multimedia
Arabic Website
Il-Koran Imqaddes
Il-Koran Imqaddes

Il-Koran Imqaddes huwa wieħed mill-Kotba Mqaddsa ta’ Alla.

Il-Profeta Qaddis (is-sliem ghalih) qal

“L-aħjar wieħed fostkom huwa dak li jitgħallem il-Koran u jgħallmu lill-oħrajn.”(Buħārī) “

Dak li ġewwa fih ma għandu xejn mill-Koran (għax ma tgħallem xejn minnu) jixbah lil dar mitluqa.” (Tirmidī)

“Ja nies, jiena bniedem. Dalwaqt jiġi l-mibgħut mingħand Sidi, imbagħad jiena nħalli din id-dinja. Qiegħed inħalli magħkom żewġ affarijiet siewja: l-ewwel, il-Ktieb ta’ Alla li fih it-tmexxija tajba u d-dawl. Mela żommu sħiħ mal-Ktieb ta’ Alla u oqogħdu fuqu. Qiegħed inħalli wkoll warajja nies dari.” (Muslim)